Privatlivspolitik og cookies

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: www.comforttan.dk.

Comfort Tan
info@comforttan.dk

 

 

COMFORT TAN
– VILKÅR OG BETINGELSER

 

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE

Denne side beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for adgang til vores, Comfort Tan A/S (“os” eller “Comfort Tan”), hjemmeside www.ComfortTan.dk og enhver Comfort Tan applikation for mobile enheder, som du anvender til at tilgå vores hjemmeside (tilsammen kaldet “Hjemmeside”). Du bedes venligst læse disse Hjemmesidevilkår omhyggeligt igennem, før du bestiller produkter fra vores Hjemmeside. Ved bestilling af produkter gennem Hjemmesiden (nu eller fremover) accepterer du at være bundet af disse Hjemmesidevilkår. Enhver brug af vores Hjemmeside er ligeledes underlagt Hjemmesidevilkåren.

Vi forbeholder os ret til at ændre Hjemmesidevilkårene til enhver tid ved at ændre vilkårene på denne side. Vi anbefaler, at du printer en kopi af disse Hjemmesidevilkår til eventuel fremtidig brug.

Enhver brug af personoplysninger, som er angivet i forbindelse med brug af Hjemmesiden, er underlagt vores Privatlivspolitik.

For at undgå misforståelser skal det understreges, at referencer til “Hjemmeside” i disse Hjemmesidevilkår er gældende for både den nuværende og enhver fremtidig version af vores hjemmeside www.ComfortTan.dk samt enhver COMFORT TAN applikation til mobile enheder, som du anvender til at tilgå vores hjemmeside, uanset om du anvender nuværende eller en fremtidig platform eller enhed (herunder men ikke begrænset til enhver mobilhjemmeside, mobil applikation, eller relateret hjemmeside for at tilgå og bruge Hjemmesiden, som til enhver tid udvikles).

Ved at tilgå enhver del af Hjemmesiden accepterer du disse Hjemmesidevilkår. Hvis du ikke accepterer disse Hjemmesidevilkår, skal du straks forlade Hjemmesiden, og du har ikke mulighed for at bestille produkter gennem Hjemmesiden.

 

 

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

1. INTRODUKTION OG VORES ROLLE
1.1. Selskabsoplysninger: Comfort Tan A/S er et selskab, der er registreret i Danmark med CVR-nr. 27191940, Spiesgade 1A, 9400 Nørresundby.

1.2. Vi tilbyder dig mulighed for at afgive ordrer (“Ordre”) på produkter (“Produkter”) tillevering hos de Solcentre (“Solcentre”), som fremgår på Hjemmesiden (“Tjenesten”). En Ordre udgør et bindende tilbud til Solcentret om at indgå en aftale om levering af de pågældende Produkter. Når Solcentret har accepteret Ordren, er der indgået en juridisk forpligtende aftale om levering af Produkterne mellem dig og Solcentret. Du skal bemærke, at aftalen om levering af Produkterne indgås mellem dig og Solcentret, og at vi alene agerer på vegne af, og som agent for, Solcentret i forbindelse med salg af Produktet.

 

2. ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG VILKÅR

2.1. Adgang til Hjemmesiden: Du kan tilgå visse dele af Hjemmesiden uden at afgive en Ordre og uden at registrere oplysninger om dig selv hos os. De fleste områder på denne Hjemmeside er åbne for alle.

2.2. Accept af vilkår: Uanset hvilken del af Hjemmesiden, du går ind på, tilkendegiver du,at du accepterer disse Hjemmesidevilkår. Hvis du ikke accepterer Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt, og du kan ikke bestille Produkter på Hjemmesiden.

2.3. Ændring af vilkår: Vi kan til enhver tid ændre disse Hjemmesidevilkår. Du bør løbende besøge Hjemmesiden for at læse de gældende Hjemmesidevilkår, da de er bindende for dig. Du er underlagt de politikker og vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, du bestiller Produkter igennem os.

2.4. Ansvar: Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der kræves, for at du får adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med disse Hjemmesidevilkår, og at de overholder dem.

 

3. DIN RETSEVNE

3.1. Habilitet og alder: Ved at afgive en Ordre på Hjemmesiden garanterer du, at:

3.1.1. Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler med Solcentret; og

3.1.2. Du er over 18 år.

 

4. SÅDAN AFGIVER DU EN ORDRE, OG SÅDAN BEHANDLES DEN

4.1. Din ordre: Når du har valgt de Produkter, du ønsker at bestille fra Solcentret og har afgivet andre nødvendige oplysninger, vil du få mulighed for at afgive din Ordre. Det er vigtigt, at du indtaster og retter eventuelle fejl, før du godkender betalingen, da der ikke kan rettes efterfølgende.

4.2. Ændring eller annullering af Ordre: Når du har afgivet din Ordre, og din betaling er autoriseret, kan du ikke ændre eller annullere din Ordre og kan heller ikke få pengene refunderet.

 

5. PRISER OG BETALING

5.1. Moms og leveringsomkostninger: Priserne er som angivet på denne Hjemmeside. Disse priser er inklusive moms men kan være eksklusive leveringsomkostninger og håndteringsgebyrer. Dette vil blive tillagt det samlede skyldige beløb.

5.2. Håndteringsgebyr: Der kan i visse tilfælde blive opkrævet et håndteringsgebyr for brug af Hjemmesiden. Du betaler gebyret i forbindelse med betaling for Ordren uanset hvilken betalingsmetode, der anvendes, jf. pkt. 5.4 nedenfor. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at ændre gebyret uden varsel. Det aktuelle gebyr vil fremgå af Hjemmesiden.

5.3. Betalingsmetode: Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres af Hjemmesiden, eller kontant til Solcentret.

5.4. Solkort: Der kan tilkøbes kredit til et solkort. Denne kredit kan købes med godkendte kredit- og debetkort samt med MobilePay. Disse solkort kan kun benyttes til det tilknyttede solcenter. Et solkort er gældende i 12 måneder. Et overskydende beløb på solkort kan tilbagebetales mod et gebyr. Der skal tages kontakt til solcenteret.

 

6. KUNDESERVICE

6.1. Generelt: Kunden er meget vigtig for os. Kundeservice vil så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din bestilling. Du kan kontakte Kundeservice ved at ringe til det telefonnummer der er tilknyttet solcentret. Dette telefonnummer kan ses i app og øverst til højre på skærm i solcenter.

6.2. Spørgsmål til din bestilling: Hvis din bestilling ikke går igennem, eller hvis du har andre problemer med din bestilling, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor.

 

7. LICENS

7.1. Vilkår for brug: Du har lov til at bruge Hjemmesiden og udskrive og downloade uddrag fra denne Hjemmeside til dit eget personlige brug på følgende grundlag:

7.1.1. Du må ikke misbruge Hjemmesiden (herunder til hacking eller “scraping”).

7.1.2. Medmindre andet fremgår, tilhører ophavsretten og andre immaterielle rettigheder på denne Hjemmeside og det materiale, der offentliggøres på den (herunder bl.a. fotografier og grafiske billeder) af Comfort Tan. Sådanne værker er beskyttet af ophavsretslovgivningen, og alle rettigheder forbeholdes. For så vidt angår disse
Hjemmesidevilkår, er enhver brug af uddrag fra denne Hjemmeside, der ikke er hjemlet i pkt. 7.1, forbudt.

7.1.3. Du må ikke ændre hverken digitale kopier eller papirkopier af materiale, som du udskriver i overensstemmelse med pkt. 7.1, og du må ikke anvende billeder, fotografier eller andet grafisk materiale eller video- eller audiosekvenser alene uden nogen ledsagende tekst.

7.1.4. Du skal sikre, at vores status som ophavsmand til materialet på denne Hjemmeside altid anerkendes.

7.1.5. Du må ikke anvende materiale på denne Hjemmeside eller selve Hjemmesiden til kommercielt brug uden at indhente tilladelse fra os hertil.

7.2. Brugsbegrænsning: Bortset fra som anført i pkt. 7.1 må ingen dele af denne Hjemmeside gengives eller lagres på en anden hjemmeside eller medtages i et offentligt eller privat søgesystem eller -ydelse uden vor forudgående skriftlige tilladelse.

7.3. Rettigheder: Alle rettigheder, der ikke udtrykkelig gives i disse Hjemmesidevilkår, forbeholdes.

 

8. ADGANG TIL HJEMMESIDEN

8.1. Tilgængelighed: Vi forsøger at sikre, at denne Hjemmeside normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, men er ikke ansvarlige herfor og kan ikke holdes ansvarlige, hvis Hjemmesiden ikke er tilgængelig på et givent tidspunkt eller i en periode.

8.2. Afbrydelse af adgang: Adgang til denne Hjemmeside kan midlertidigt og uden varsel afbrydes.

8.3. Beskyttelse af oplysninger: Overførsel af oplysninger via internettet er ikke fuldstændig sikkert. Selv om vi træffer foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du overfører til Hjemmesiden. Enhver overførsel sker for egen risiko.

 

9. BESØGENES MATERIALE OG ADFÆRD

9.1. Generelt:

9.1.1. Bortset fra personoplysninger, som er dækket af vores [Privatlivspolitik) om beskyttelse af personoplysninger, vil alt materiale, du overfører eller sender til denne Hjemmeside (herunder men ikke begrænset til Anmeldelser) (“Besøgendes Materiale”), blive anset for at være ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du garanterer, at du ejer eller på anden måde råder over rettighederne til Besøgenes Materiale. Du
accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Vi og enhver, som vi udpeger, vil frit kunne kopiere, videregive, distribuere, indarbejde og i øvrigt anvende materialet og alle oplysninger, billeder, lyde, tekst m.v., til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

9.1.2. Du garanterer, at det Besøgendes Materiale, du lægger op eller viser, ikke er i strid med begrænsningerne i pkt. 9.2 og 9.3 nedenfor.

9.2. Vilkår for Besøgenes Materiale: Det er ikke tilladt at sende, uploade eller overføre materiale til eller fra denne Hjemmeside (herunder Anmeldelser), som:

9.2.1. bryder gældende lokal, national eller international lovgivning;

9.2.2. er ulovligt eller svigagtigt;

9.2.3. svarer til uberettiget annoncering;

9.2.4. indeholder virus eller andre skadelige programmer.

 

10. LINKS TIL OG FRA ANDRE HJEMMESIDER

10.1. Tredjeparts websites: Links til andre hjemmesider på denne Hjemmeside er kun medtaget for at gøre det nemt for dig. Hvis du anvender disse links, forlader du denne Hjemmeside. Vi har ikke gennemgået alle disse andre hjemmesider og har ikke kontrol over (og er ikke ansvarlig for disse hjemmesider eller deres indhold eller tilgængelighed).

Vi godkender dem ikke eller afgiver erklæringer om dem, materialet på dem eller resultatet af at bruge dem. Hvis du beslutter at gå ind på en af disse andre hjemmesider, der har et link til denne Hjemmeside, gør du det for egen risiko.

10.2. Tilladelse til at oprette links: Du må gerne oprette et link til denne Hjemmeside (www.ComfortTan.dk), forudsat at:

10.2.1. det sker forsvarligt og lovligt og på en måde, så det ikke skader vores omdømme, eller du drager fordel af det;

10.2.2. Du må ikke etablere et link fra en hjemmeside, som ikke er ejet af dig, eller på en måde, som antyder en form for forbindelse med eller godkendelse fra os, hvis en sådan ikke eksisterer;

10.2.3. Den hjemmeside, hvorfra du opretter et link, skal overholde de indholdsstandarder, der er anført i disse Hjemmesidevilkår (især pkt. 9 (Besøgenes Materiale og Anmeldelser));

10.2.4. Vi forbeholder sig ret til at bringe din tilladelse til at oprette links til ophør til enhver tid.

 

11. ANSVARSFRASKRIVELSE

11.1. Hjemmesideinformation: Selvom vi tilstræber at sikre, at oplysningerne på denne Hjemmeside er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Vi kan foretage ændringer af materialet på denne Hjemmeside eller af de funktionaliteter og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på denne Hjemmeside kan være forældet, og vi forpligter os ikke til at opdatere materialet.

11.3. Solcentres handlinger og undladelser: Den juridiske aftale vedrørende levering og køb af et Produkt er mellem dig og solcentret, som du afgiver Ordren hos. Vi har ingen kontrol over de handlinger eller undladelser, som solcenteret foretager. Uden at begrænse ovenstående accepterer du følgende ved din brug af Hjemmesiden:

11.3.1. Vi garanterer ikke, at Produkterne, der bestilles fra solcentret gennem Hjemmesiden, er af en tilfredsstillende kvalitet eller svarer til dine forventninger, og vi frasiger os ethvert ansvar herfor.

11.3.2. Denne ansvarsfraskrivelse påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder over for solcenteret.

11.4. Undtagelse: Vi giver dig adgang til denne Hjemmeside og til brug heraf på det grundlag, at vi, i så vid udstrækning, som loven tillader det, fraviger alle garantier, betingelser og vilkår vedrørende Hjemmesiden og dit brug heraf (herunder garantier, betingelser og vilkår, som kunne gælde for denne Hjemmeside og dit brug heraf, vi leverer, eller som på anden måde gælder for disse Hjemmesidevilkår i henhold til lovgivningen).

 

13. OPSIGELSE

13.1. Årsager til opsigelse: Vi kan (efter eget skøn) opsige eller suspendere din ret til at bruge denne Hjemmeside med øjeblikkelig virkning ved at give dig skriftlig besked (herunder pr. e-mail), såfremt:

13.1.1. du har benyttet Hjemmesiden i strid med pkt. 7.1 (Licens);

13.1.2. du har offentliggjort materiale, der udgør en overtrædelse af pkt. 9.2 eller 9.3
(Besøgendes materiale og adfærd);

13.1.3. du har misligholdt pkt. 10.2 (Links til og fra andre hjemmesider); eller

13.1.4. hvis du misligholder andre væsentlige vilkår i disse Hjemmesidevilkår.

13.2. Forpligtelser ved opsigelse: Ved opsigelse eller suspendering skal du straks destruere eventuelt downloadede eller udskrevne uddrag fra denne Hjemmeside.

 

14. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

14.1. Gældende lovgivning kræver, at noget af den information eller kommunikation vi sender til dig, skal være skriftlig. Når du bruger Hjemmesiden eller bestiller Produkter via Hjemmesiden, accepterer du, at kommunikation med os hovedsagelig foregår elektronisk.

Vi vil kontakte dig pr. e-mail eller give dig information ved at offentliggøre meddelelser på vores hjemmeside. Af kontraktmæssige årsager accepterer du denne elektroniske kommunikationsmåde, og du anerkender, at alle kontrakter og meddelelser og al information og anden kommunikation, du får fra os elektronisk, overholder alle juridiske krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Denne betingelse berører ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

 

15. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

15.1. Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse Hjemmesidevilkår, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (“Force Majeure”).

15.2. Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (herunder men ikke begrænset til) følgende:

15.2.1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt;

15.2.2. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk;

15.2.3. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

15.3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force Majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vores bedste for at bringe Force Majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til disse Hjemmesidevilkår kan opfyldes på trods af Force Majeure-begivenheden.

 

17. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1. Nærværende Hjemmesidevilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Ved tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse Hjemmesidevilkår, kan du anlægge sag ved de danske domstole.

17.2 Som forbruger er du beskyttet af ufravigelige bestemmelser i forbrugerlovgivningen i det land, hvor du bor. Intet i disse Hjemmesidevilkår, inklusive pkt. 17.1 ovenfor, påvirker dine rettigheder som forbruger til at gøre sådanne ufravigelige lovbestemmelser gældende.

Cookies

Vi bruger cookies for at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og for at gøre hjemmesiden mere relevant for dig.Vi bruger cookies for at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og for at gøre hjemmesiden mere relevant for dig.

Når du går ind på vores hjemmeside, sendes en cookie til din computer, smartphone, tablet eller anden enhed, du anvender til brug af vores hjemmeside (alle enheder vil fremefter blot kaldes ”computer”). Cookien gør det mulig for os at genkende din computer, men ikke specifikt hvem der bruger den. Ved at sammenholde identifikationsnummeret i cookien, med andre kundeinformationer, f.eks. når du logger ind på hjemmesiden, kan vi se, at cookieinformationen relaterer sig til dig.

Ved brug af vores hjemmeside, herunder ved at fortsætte videre fra denne side, samtykker du til, at vi må placerer cookies på din computer. Derudover accepterer du at du er enig i og har forstået disse cookiebetingelser, som forklarer hvordan du kan administrer dine cookievalg og -indstillinger.

• Hvad er cookies?
• Hvorfor bruger vi cookies?
• Administration af dine cookieindstillinger

 

Hvad er cookies?

Cookies er små informationsfiler der sendes til din computer når du besøger en hjemmeside, og som gemmer og nogle gange sporer informationer om din brug af hjemmesiden.

En række af de cookies vi bruger, gemmes kun under dit besøg af hjemmesiden og slettes, når du lukker din internetbrowser. Denne type cookies kaldes session cookies.

Andre cookies gemmes i en længere periode, denne type kaldes Persistent cookies. Disse cookies kan f.eks. muliggøre tjenesten ”husk mine login oplysninger” eller de kan måle statistik over brugen af vores hjemmeside.

 

Hvorfor bruger vi cookies?

De cookies der anvendes på ComfortTan.dk er forklaret nedenfor og er basseret på retningslinjerne for cookie-kategorier udarbejdet af International Chamber of Commerce.

1. Nødvendige cookies
Ved hjælp af nødvendige cookies kan du benytte vigtige funktioner på vores hjemmeside.

De essentielle funktioner på vores hjemmeside kræver alene cookies, så vi kan huske dit postnummer og hvad du har tilføjet til din bestilling, mens du fortsætter med at bestille produkter på vores hjemmeside eller navigerer rundt andre steder på vores hjemmeside.

Vi kan endvidere identificere dig som værende logget ind på ComfortTan.dk og kan sikre at du får adgang til passende funktioner på vores hjemmeside.

Hvis du vælger, ikke at accepterer disse cookies, vil du ikke kunne anvende vores hjemmeside til at bestille varer – men kun til at surfe rundt på.

2. Drifts- og optimeringscookies
Drifts- og optimeringscookies indsamler informationer om hvordan du anvender vores hjemmeside, så vi derved kan forbedre kvaliteten af både vores hjemmeside og servicen til dig som bruger. Vores drifts- og optimeringscookies indsamler ikke nogle informationer som potentielt kan identificerer dig, så derfor er alle informationer der indsamles anonymt. De bruges til at, udarbejde statistik over hvordan vores hjemmeside bliver brugt, måle hvilke hjemmesider vores brugere kommer fra og til forbedring af hjemmesiden ved at måle anvendelsesinformationer og eventuelle fejl på hjemmesiden.

3. Funktionalitets- og præferencecookies
Funktionalitets- og præferencecookies er med til at forbedre hjemmesidens funktionalitet, ved at du tillader adgang til yderligere services eller ved at forbedre dine fremtidige besøg på vores hjemmeside.

Funktionalitets- og præferencecookies bruges på vores hjemmeside til at levere forbedrende hjemmeside-funktioner til dig, mens du er online f.eks. ved at give dig adgang til online hjælp – hvis du har behov for hjælp i forbindelse med din vare bestilling. Disse cookies kan dele informationer med vores partnere, for at kunne leverer servicen på hjemmesiden. Informationer, der deles med en tredje part, anvendes alene for at ynde en service, et produkt eller en funktion. Disse deles således ikke til andre formål.

4. Marketing- og delingscookies
Denne type cookies indsamler alene informationer med reference til den IP-adresse du anvender.

Marketing- og delingscookies gør det muligt at give din en specieldesignet online oplevelse, ved at tilbyde dig interessebaserede serviceydelser både på ComfortTan.dk og på andre hjemmesider og apps. Dette kan være forbundet med services, som leveres af en tredjemand. Servicen leveres til os mod registrering af, at du tidligere har besøgt vores hjemmeside. Disse cookies kan også linke eller henvise til sociale netværk som Facebook eller Twitter. Ligeledes kan de levere informationer om dit besøg på hjemmesiden til markedsføringsbureauer, så de kan præsenterer relevante reklamer for dig.

 

Administration af dine cookies-indstillinger

Nogle af de cookies der anvendes af vores hjemmeside, sættes af os selv (egene cookies) og nogle af en tredjepart (tredjepartscookies) som leverer services på vores vegne. De fleste internetbrowsere accepterer cookies automatisk. Hvis du foretrækker det, kan du dog ændre indstillingerne på din browser så du på de fleste browsere kan forhindre helt at der sættes cookies eller, du kan blive oplyst hver gang der sættes en cookie på din computer.

Cookies der er placeret på din computer, kan nemt slettes efterfølgende.

Bemærk venligst, at hvis du vælger at blokerer helt for cookies eller vælger at slette cookies anvendt på vores hjemmeside, kan du ikke bruge alle de fordele og funktioner vores hjemmeside tilbyder.

Vores ”Privacy Policy og Cookies” -betingelser som du kan finde på http://www.ComfortTan.dk/info/privatlivspolitik, kan oplyse yderligere detaljer om hvordan vi bruger eventuel persondate du oplyser os. Alle informationer der indsamles ved brug af cookies, kan ikke identificere dig og er derfor ikke persondata.

Vi bestræber os konstant på at udvikle og forbedre mulighederne for, at du kan administrer dine cookie-indstillinger. I takt med ny teknologi og nye løsninger opstår, kan disse cookiebetingelser blive opdateret, så de afspejler fremskidt i teknologi og indstillings-administrationsværktøjer.